Clima Comunei Pechea

0
486

Clima prezintă trăsăturile caracteristice zonei de stepă cu veri excesiv de călduroase şi ierni geroase, amplitudinea termică înregistrînd peste 70°C, cu precipitaţii reduse şi circulaţie atmosferică intensă îndeosebi în timpul iernii.

In general, climatul localităţii asigură condiţii favorabile pentru dezvoltarea culturilor agricole deoarece, din media celor 287 zile din an în care se înregistrează temperaturi peste 0°C, mai mult de 150 zile au temperaturi de peste 15°C; ori, acest interval este suficient pentru ca plantele cultivate din zonă să ajungă la maturitate.

Verile sînt secetoase, toamna este lungă, iar primăvara scurtă, cu ploi şi unele zile reci care alternează cu timp frumos. Datorită vegetaţiei arborescente şi apelor curgătoare sărace, microzona este săracă în precipitaţii. Ploile sînt repezi şi trecătoare, cu caracter torential. Din această cauză cantitatea mare de apă rezultată din ploi are mari efecte distructive provocind eroziuni liniare îndeosebi pe pantele neacoperite cu plantaţii.

Nici cantităţile de zăpadă nu sînt prea mari, stratul de zăpadă avînd o grosime medie de 30-40 cm. In general, localitatea este bîntuită de secetă, zona din care face parte înscriindu-se pe harta precipitatiilor atmos-ferice din ţară între 400-500 mm anual.

Vînturile dominante bat dinspre nord-est _şi dinspre sud: O frecvenţă mare o are crivăţul care fiind o continuare a anticiclonului siberian, bate dinspre nord-est, provocind iarna vis-coliri şi scăderea accentuată a temperaturii, iar vara, călduri mari si secetă.

Intensitatea crivăţului în această zonă este amplificată de faptul că în valea Suhurlui lipsesc pădurile mai întinse care să-i opună rezistenţă.

  • Descriere facută în cartea “Comuna Pechea – Arc Peste Timp“, din anul 1972

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ